Registreren

Je kunt je Registeren zodat je meteen reacties onder de artikelen kunt plaatsen, maar ook om de (afgeschermde) Privé foto’s te zien.

Je kunt een account aanvragen via onze Webmaster.
Hiervoor heeft hij enkele gegevens nodig zoals:

  1. Voor welke Website wil je inloggegevens?
  2. Je Voor- en Achternaam.
  3. Eventueel de link naar je website.
  4. Eventueel een foto of Avatar (zoals onze Avatar hierboven) om bij je account te plaatsen.

Je kunt deze gegevens sturen naar iGer Website Services.
Hij zal graag een account voor je aanmaken.

Ook indien je problemen hebt met het Inloggen, stuur dan even een melding aan hem.
Ook dan helpt hij je graag.

Alvast bedankt.

Scroll Up